Historien om Anderssons Potatis

Anderssons Potatis - det personliga familjeföretaget med lång tradition av potatisodling.

 Img -small -aboutAnderssons potatis verksamhet består av odling, bearbetning och packning av matpotatis. I vårt sortiment hittar du allt från tidig färskpotatis till sena vintersorter. Försäljningen sker till både konsumenter och livsmedelsbutiker i närområdet.

Anderssons Potatis är ett familjeföretag med personligt engagemang och lång erfarenhet. Företaget grundades 1968 då det traditionella jordbruket med djurhållning lades om till potatisodling. När Anders Andersson 1973 tog över gården efter sina föräldrar byggde han ett nytt potatislager som när det stod klart var 280 m2.Sedan dess har Anderssons Potatis växt och lagret har byggts ut i omgångar och är idag 1100 m2.

1991 köptes Mickelssons Parti och företaget drivs idag som ett dotterbolag till Anderssons Potatis.

Miljöarbete och certifieringar

KRAVSvenskt SigillIdag odlar vi potatis på 50 ha varav 4 ha är kravgodkänd odling. All vår odling bedrivs enligt IP-konceptet och vi är certifierade av Svenskt Sigill.

För oss är det också viktigt att upprätthålla god växföljd. Därför byter vi odlingsmark med andra lantbrukare som odlar spannmål och/eller vall. 

Vi som jobbar på Anderssons potatis:

Övre raden fr. vänster: Anders F, Pär, Stefan B

Mellersta raden fr. vänster: Anders A, Ante, Lars-Erik, Daniel

Nedre raden fr. vänster: Agneta R, Peter, Julia